Показати повідомлення окремо

Набрала чинності Конвенція між Урядом України і Урядом Королівства Марокко

21.05.2009, 18:24   Залишайте свої коментарі, реєстрація необов'язкова

За інформацією Управління міжнародних зв’язків Державної податкової адміністрації України, 30 березня 2009 року набрала чинності Конвенція між Урядом України і Урядом Королівства Марокко про уникнення подвійного оподаткування та запобігання податковим ухиленням щодо податків на доходи, підписана 13 липня 2007 р., ратифікована Верховною Радою України 18 лютого 2009 р. (Закон України №1005-VІ).

Положення зазначеної Конвенції застосовуються з 1 січня 2010 р. до податків, що справляються згідно з Законом України «Про оподаткування прибутку підприємств» та Законом України «Про податок з доходів фізичних осіб».

З укладенням Конвенції розширюється договірно-правова база України з питань оподаткування. Це відповідає національним інтересам нашої держави і має велике значення для успішного входження України у світову економічну систему. Конвенція закладає та підтримує сприятливі умови для інвесторів однієї Договірної Держави на території другої Договірної Держави, стимулює ділову ініціативу підприємців, регулює питання міжнародного оподаткування доходів у двосторонніх стосунках між державами, а саме: уникнення подвійного оподаткування, запобігання ухиленню від сплати податків, розподіл прав оподаткування між Договірними Державами, усунення податкової дискримінації, взаємне зменшення податкових перешкод для закордонних інвестицій та торгівлі, що в кінцевому підсумку сприятиме економічному розвитку України.

Внаслідок укладення зазначеної Конвенції підприємці обох країн одержують гарантії, що прибутки, одержані від підприємницької діяльності на території другої країни, а також з джерел у цій країні у вигляді дивідендів, процентів, роялті, не підлягатимуть подвійному оподаткуванню. Конвенція також гарантує, що підприємці однієї держави будуть оподатковуватись в другій державі за тих же умов, що й підприємці цієї держави.

Право на використання переваг Конвенції надається відповідно до Порядку звільнення (зменшення) від оподаткування доходів із джерелом їх походження з України згідно з міжнародними договорами України про уникнення подвійного оподаткування, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 6 травня 2001 р. №470.

Інформація щодо набуття чинності Конвенцією доведена до відома та виконання податковим службам листом ДПА України від 20.05.09 №10479/7/12-0117.